White Farmers Slaughtered in South Africa | Lauren Southern and Stefan Molyneux

Tager nu fat på en af de vigtigste årsager til at denne webside er oprettet - 'Den totalt forfejlede politik fra 'Korrupte FN/UN' - i forhold til verdens fattige underudviklede lande i Afrika og Asien.

Tryk på billede for video-link !

Helt overordnet har skabelsen af  – det idag – Dybt Korrupte – FN/UN  – hovedansvaret for at Verden de seneste 30 – 40 år er kørt fuldstændig af sporet. 

De elitære overklassemennesker der styrer FN  – har alene haft fokus på  at opfinde ‘Pengemaskiner’ – som Klima Religionen – for selv at kunne forsætte et liv i Luksus – som f.eks. på de årlige 14 dages Luksus Cop Juleferier  (40.000 mennesker Flyver til Verdens dyreste feriedestinationer).
—————————————————-

FN har (siden det blev oprettet efter 2nd Verdenskrig)  – ‘Alene’ bidraget til at børnedødeligheden er faldet i Verdens fattigste områder i Afrika og Asien.  Resultatet er en Befolkningseksplosion  – fuldstændig ude af kontrol – alt imens FN bruger tiden på at ‘narre penge fra’ Industrilandene – via Klima Religionen.

Samtalen herover imellem de to meget dygtige og engagerede mennesker ‘der forholder sig til Virkeligheden i Afrika’ – løfter en flig af sløret for – hvor vanvittigt at tingene udvikler sig dernede.

Den sorte befolkning  er 4 doblet – på få tiår. Og efter at ‘de røde venstreorienteredes helt – Mandela – fik ophævet Apartheit systemet – er Lovløshed og Anarki på vej tilbage til det førhen strukturrede land.

Samme mønster af forfald og stigende anarki – kan genfindes i mange andre lande på det store kontinet.   Islamisk religiøs fanatisme sammen  med stammestridigheder – stigende lovløshed.

Alt dette sammenholdt med befolkningseksplosionen – peger frem imod en katastrofe udvikling – der uundgåeligt vil ende med millioner af døde i  et ragnarok af  sult og krige.