Tucker: Can our democracy survive America’s leadership class?

Tryk på billed fro video-link ! (twitter link)

Tucker tager igen’ igen’ fat på de store Tech medier og MSM mediers  – råddenskab.

Samlet så dækker de ‘altdominerende medier – langt størstedelen af den nyhedsinformation der når ud til den brede befolkning.

Sandheden er at de store Tech medier – Google – Facebook – twitter – har gennemført 100% reguleret Censur i forhold til Republikanerne og den siddende præsident – op til valget den 3 November 2020.

Historien om den dybe korruption som Biden familien står for – bleve undertrykt på de store Big Brother Propaganda medier i hele perioden frem til valget.  Råddenskab på et plan som aldrig set tidligere i USA.