Røde hysteriske kvinder – uden erhvervsindsigt – ødelagde i 2020 en gylden erhvervs succes for Danmark – med enorme økonomiske tab til følge.

Svært at overdrive den katastrofe som de politisk ansvarlige ’røde kvinder’ – har påført det Danske samfund – ved at beslutte at bruge 18 milliarder af skatteborgernes penge – på at NEDLÆGGE et af de mest succesrige erhverv i Dansk historie.

Og det som mange glemmer i det, for den danske befolkning, katasrofale regnestykke er at – regningen for 2020 alene ikke hedder 18 milliarder, de Røde Kvinder endte jo med at ’brænde/eller begrave dybt i jorden’ hele produktionen af verdens bedste pelsskind (noget det har taget 70- 80 år at udvikle). Den samlede regning er på 18 + de ca. 12 milliarder kroner  det ville have bidraget til valutakassen – hvis skindene var blevet solgt som normalt på Auktioner i Glostrup.

Regningen for de Røde ’Hysteriske’ Kvinders vanvittige beslutning lyder på ikke under 30 milliarder ’Alene for 2020 – og herefter over 10 milliarder årligt ud i al fremtid.

Det er politisk og økonomisk Idioti – som formodentlig aldrig vil blive overgået noget sted i Verden.

Uanset hvor længe man prøver at forstå forløbet – så er der tale om RENDYRKET VANVID.

Intet andet sted i verden har man ’i panisk vildskab’ aflivet millioner af værdifulde farmdyr – for at beskytte mennesker. Kun i politisk kvindestyrede Socialdemokratiske Danmark – har man gjort alt for at underminere egen langsigtede økonomi – ved ’uopfordret af WHO’ – at bruge milliarder af kroner på ’ødelægge/nedlægge’ et erhverv, som i årevis har indbragt mere end 10 milliarder om året NETTO til statskassen. Dybt hysteriske virologer, med et Gude kompleks, skulle brændes på bålet for deres medansvar her.

Der er tale om økonomisk IDIOTI i en skala aldrig set tidligere i Danmark. IKKE EN person med relation til Minkerhvervet er død. Minkfarme var det LETTESTE AT ISOLERE overhovedet – de ligger i forvejen isoleret grundet lovkrav omkring lugtgener etc.

Havde en ’Økonomisk Ansvarlig Regering’ – bestående af ’Voksne Mennesker’ med forståelse for Økonomi og indsigt i Dansk Erhvervsliv – og de indtægter de bibringer(bibragte) – siddet med ansvaret da Covid ramte – så havde de tilbudt et kriseramt Mink-erhverv 1- 2 milliarder i krisehjælp – og Danmark ville have beholdt den Guldkalv som produktion af Verdens bedste pelsskind har været i årevis.
Men i stedet saver, de ansvarlige Røde Kvinder, en af de mest givtige grene OVER, af dem vi alle i dette lille land sidder på – af en blanding af udefinerbare Dyreetiske og Økologiske grunde.

De Røde Kvinder forstod aldrig – at de ’Alene med erstatnings-kravere – ’fra de kyniske forhandlere fra Minkbranchen’ – brugte 18 milliarder – eller hvad ’der svarer til 3 nye Supersygehuse – på ’Rent Idioti. Milliarder udbetalt til 700 Minkavlere – penge stjålet direkte op af lommerne på i forvejen over-beskattede Danske skatteydere.

Og endnu mindre forstod de Røde Kvinder – med Mette Frederiksen i spidsen – at de ’hvert år ud i fremtiden’ – har fjernet en indtægt til staten – der svarer minimum til 2 nye Supersygehuse, samt tusinder af arbejdspladser – ved at ’Ødelægge/Destruere en af de stærkeste erhvervshistorier nogensinde i Danmark’ – grundet fuldstændig mangel på forståelse af’ hvad dette erhverv i realiteten handlede om.

Har i tidligere indlæg om Mink katastrofen – talt om at  erhvervet var døende og at pelsavl måske vil blive forbudt på sigt. Kigger man på det historiske økonomiske forløb for Pelsavl i Danmark – så er  det altid gået op og ned – typisk i en ca. 7 års cyklus.

Taler man med folk fra Branchen – så er de ikke i tvivl om at Mink Avl vil forsætte som hidtil – det vil blot flytte andre steder hen i Verden – f.eks. til Polen og Kina – efter at erhvervet nu er udraderet i Danmark.
——————————————-

Se om ‘Mink katastrofen’ i Danmark – alle indlæg