Monckton om – en af Klima Religionens følge-effekter – ‘Vindmøller’: “De er – ineffektive – alt for dyre – grimme og skadelige for mennesker og fugle” !

Monckton tager fat på 'landeplagen - Vindmøller'. De er grimme - uøkonomiske - og overflødige !