Jordens samlede befolkning stiger med ca. 80 millioner om året – svarer til 220.000 mennesker i døgnet

Når FN skal promovere penge-maskinen - 'Klima-Forandringer - Co2 Klima-Religion' - så nævner de aldrig verdens vanvittigt stigende befolkningstal !

Befolkningseksplosionen siden 1950 er den VIRKELIGE årsag til stort set alle de problemer, der findes worldwide, men det hører man aldrig FN/UN erkende – for den viden er der ikke på samme måde ‘som Klima-Religionen’ penge i.
———————————————-

Alle der har fulgt bare en smule med de seneste årtier – er klar over at naturkatastrofer (f.eks. med oversvømmelse i lave områder – jordskred i bjergområder etc.) sker på grund af den vanvittige befolkningstilvækst, som betyder at der nu bor mennesker steder – hvor ingen kunne drømme om at bosætte sig i 1950 – fordi at man historisk vidste, at det var ‘for farligt’.
———————————

Jordens samlede befolkning stiger hvert år med ca. 80.000.000 mennesker80 millioner – svarer omtrent til Tysklands – eller Tyrkiets samlede befolkning.

Omregnet svarer stigningen til ca. 220.000 mennesker – eller hvad der samlet bor i Aalborg + omegns kommuner – ‘I DØGNET’.
————————

United States – Census – World Population – 1950 – 2050

Den samlede indvandring af flygtninge og velfærds-migranter – til Europa fra Mellemøsten og Afrika i 2015 på omkring 1.000.000 mennesker – udgør altså med andre ord ‘kun befolkningstilvæksten i godt 4 døgn’. Så selvom denne ‘indvandring’ totalt underminerer og ødelægger de  vesteuropæiske velfærds-systemer, og medfører voldsom stigning i voldtægter og kriminalitet, så er det med andre ord ikke noget – der betyder ‘noget som helst i det store billede’ – i forhold til verdens udviklings- og fattigdoms problemer.

Som det ses af de fremskrevne tal – forventes det at stigningsraten i procent – aftager hen imod 2020- 25.

Men. . . kan man nu stole på det. Det forudsætter i hvert tilfælde at FN  – bliver totalt reformeret – og begynder at forholde til verdens virkelige problemer – frem for som idag – alene er interesseret i ‘opfinde pengemaskiner’  (som f.eks Co2 – og A-vaccine – der aldrig blev anvendt – kostede 55 milliarder) – alene for at sikre egen overlevelse ‘i luksus’ – som f.eks. på de årlige jule COP-ferier.

Som FN fungerer idag – var verden bedre tjent med at det blev nedlagt/fjernet – som Donald Trump påpegede for få dage siden – hellere idag end imorgen. Herved kan der spares ‘alt for høje lønninger til +85.000 mennesker – som vil række et stykke vej – til ‘virkelig hjælp’ i flygtninge og krigsområder.