UN / FN har udviklet sig til et bureaukratisk monster – som ‘frem for at løse verdens problemer’ – alene arbejder for sin egen overlevelse i ‘total luksus’ – med + 85.000 – alt for højt lønnede medarbejdere.

En fritsvævende ‘stat blandt stater’ – der ‘blokerer for’ – fornuftige – rationelle internationale løsninger og aftaler – der forholder sig til virkeligheden.

Frem for at fokusere på denne planets største problem/trussel – ‘den eksplosivt stigende overbefolkning – i verdens fattige områder’ – så bruger UN/FN kræfterne på at sikre egen overlevelse i luksus’.

En ordnet – fredelig verden – og med ‘kontrol på befolkningstilvæksten’  –  ville gøre FN overflødig – så derfor bruger ‘den vanvittigt dyre – udemokratiske organisation’ istedet tiden og kræfterne på at konstruere ‘pengemaskiner’ – som f.eks. Co2 Klima Religionen – og A-Vaccine programmet – der viste sig helt unødvendigt (kostede 55 milliarder).

Klima Religionen – er sammen A Vaccine programmet – verdens hidtil største Fake News historier.  Og lægges hertil vedvarende anklager om udbredt korruption ‘internt’ i FNs organisation – så indikerer det at ‘organisationen’ bør nedlægges/lukkes hellere idag end imorgen.

De enorme summer der spares herved – (+ 85.000 højtlønnede medarbejdere) – kunne herefter bruges til at hjælpe ‘uskyldige krigs-flygtninge’  – samt bruges til at organisere at illegale ‘velfærds-migranter’ registreres – og sendes tilbage til hjemlandene – konsekvent.