Falleret kynisk Minkbranche bruger Corona til at ‘stjæle milliarder’ fra danske skatteborgere.

Tryk på billed for link til artikel !

Oven i at Verden er i knæ – efter den mest omfattende pandemi i nyere historisk tid – så bliver den danske befolkning udsat ‘for et udspekuleret røveri’ uden sidestykke i Danmarkshistorien.

Min personlige baggrund for at fortælle historien – er en baggrund i pelsbranchen – og derfor kendskab til den moral – eller mere korrekt ‘Mangel på Moral’ – der hersker i et erhverv som den Minkbranche – vores Statsminister græd over for nogen dage siden.

Det kendetegnende for Minkbranchen har altid været at de ‘vil gå igennem ild og vand’ – for at undgå at betale skat.  Det er også på den baggrund  ‘så utroligt kynisk og uforskammet’ – at netop dette erhverv – der har udnyttet enhver mulighed der findes for – IKKE AT BIDRAGE TIL SAMFUNDET – nu forsøger at ‘kuppe en  ny naiv rød Socialdemokratisk regering – til at tvinge ‘ordentlige anstændige danske skatteydere’ til at betale milliarder for Minkbranchens værdiløse aktiver.

Hver 8. farm lukket ned i 2019

Herunder et tydeligt eksempel på ‘hvor meget Minkbranchen i forløbet har gjort ‘for at hjælpe myndighederne med at ‘for stoppet  den “utroligt hurtige spredning af Covid” på især De Største minkfarme’ i Jylland.

Kun en farm ud af 926 svarer myndighederne på spørgsmålet om antal ansatte  – noget der gøres for at forsøge at finde ud af hvorfor Covid breder sig imellem minkfarme flere tusinder gange hurtigere end i den omgivende befolkning.

https://www.information.dk/indland/2020/10/kun-926-minkavlere-fortalt-myndighederne-hvem-ansat

Men typisk for Minkbranchen – så undgår de at give myndighederne mulighed for at ‘kigge erhvervet i kortene’ omkring skatteforhold for de mange medarbejdere fra de typisk de Baltiske lande og Ukraine.  Siger noget ‘om viljen til at hjælpe det omgivende samfund omkring Covid pandemien – der allerede rammer ‘samfundet som helhed’ – meget hårdt på det her tidspunkt.
—————————————————

At det i løbet af sommeren 2020 er Minkbranchen selv – der ser muligheden for at udnytte Covid økonomisk – er bevist en lang række steder. På trods af at der til dato ikke er død en eneste person med tilknytning til Minkbranchen – og at det uofficielt forlyder fra farmene – at corona typisk breder sig over farmen på et par uger – hvorefter alt er tilbage til normal – noget der svarer til en mild influenza for mennesker – så forlanger Avlerne nu direkte at ‘myndighederne afliver dyrene’.

https://finans.dk/erhverv/ECE12427535/noedraab-fra-coronaramte-minkavlere-afliv-vores-dyr/

På det her tidspunkt ‘har ingen i Branchen selvsagt fantasi til at ‘forestille sig det ‘senere forløb’ – hvor at Regering (presset af hysteriske Virologer)  – med bind for øjne og ører – beslutter at ‘forære det fallerede erhverv’ milliarder – frem for bare at bede dem ‘pelse de angrebne farme ned’ i november – som det normalt sker med ‘sygdomme’ i minkavl (plasmacytose).

https://www.nordtinget.dk/2020/11/09/minkavlernes-formand-fortsaet-aflivningen/

Formanden for Minkavlerne er ‘snu nok til at lægge hele ansvaret over på Regeringen’ – og ingen journalister eller embedsmænd – spørger ind til ‘noget som helst’ omkring hvorfor Corona på rekordtid bredte sig i ‘hele Jylland’ til især de største farme.

Lige så lidt som nogen spørger ind til:

1: Hvor mange Mink dør der ? Hvor lang tid går der før ‘normale tilstande’ på farmen ?
2: Hvor mange medarbejdere på farmene er syge  ?  Hvor syge er de ?
3: Er der nogen mennesker der beviseligt er døde – smittet på en Minkfarm ?
4: Kunne der måske være en sammenhæng mellem ‘den hurtige spredning af Covid’ – og den katastrofale økonomiske situation for Minkbranchen ?

Journalisterne er udelukkende optaget af’ at Regeringen har dummet sig. Ingen interesserer sig for ‘Hvorfor Corona på få uger bredte sig til alle de største farme – ‘der kiggede ind i – IGEN Kæmpe Underskud – på produktionen – med samlet millioner af usælgelige skind hængende i Glostrup.
—————————————————–

Det som Regeringen helt fra starten helt har overset er HVORFOR  Corona pludselige bredte sig – Ikke på Kyllingefarme – Svinefarme – Store Kvægbesætninger –  Nej udelukkende i en branche der allerede hang langt ud over afgrunden økonomisk – Minkbranchen.

Og lige så lidt havde Regeringen forstået at ‘Dybt Hysteriske Virologer (uden nogen form for økonomisk ansvar) –  som den værste af dem alle sammen – Allan Randrup, der igen og igen ‘rullende med øjnene’ talte om – de ‘farlige smittekæder’ på Minkfarmene.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/eksperter-efter-ny-ssi-rapport-intet-tyder-paa-omdiskuteret-virusvariant-udfordrer

Enhver ansvarlig journalist ville have spurgt ham – om forskelle til store svinefarme – kyllingefarme – kvægfarme – tæt befolkede områder med mennesker (som f.eks BYER).

Idiotiet kender ingen grænser for øjeblikket.

MinkBranchen lykkedes med at få alle dyr erstattet  (få penge for at aflive (er aldrig sket før) spare penge til pelsning – få ‘solgt ALLE skind til Danske skatteborgere med afregning med det samme – spare foder – på et tidspunkt hvor at det sandsynligt ville have taget år med at få skindenene solgt – med stort underskud.

Herudover forlyder det at Regeringen påtænker at betale avlerne milliarder – ‘for fuldstændig overflødigt’ at rengøre egne farme. Hermed har MinkBranchen faktisk udnyttet situationen optimalt – for en døende og for en stor part falleret branche.
———————————————–

Regeringen kan herefter tilbyde at hjælpe de farme der måtte ønske at starte op igen efter 1921 – med at skaffe dyr fra Polen og Finland – og det er så det.

Hele hysteriet – forsøget på at lege ren Mafia over for en rød Regering fra et privat erhverv – der reelt var døende – er Regeringen forhåbentligt ansvarlig/stærk nok til at afvise – sammen med det vanvittige krav fra formanden om ‘erstatning 10 år ud i fremtiden’.  Vil han fortsætte som Minkavler – så kan regeringen hjælpe med et tilskud til det det – og så har Branchen fået det optimale ud af  Covid krisen i Danmark.
————————————————-

Formanden bliver ved med at ‘argumentere for at ordentlige Danske Skatteborgere’ – skal erstatte hans værdiløse aktiver på hans mange farme (produktionen har givet underskud i årevis) “Corona bredte sig uforståeligt hurtigt på de store Minkfarme i Danmark” – Hvorfor ?

https://www.nordtinget.dk/2020/12/04/mink-flyttet-til-udlandet/

Selvfølgelig er det ‘muligt at starte op igen’ – hvis det er det man vil. Og her kan regeringen evt. tilbyde nogen støtteordninger. Men al tale om ‘ekspropriation af de værdiløse aktiver’ – samt de vanvittige krav om ‘erstatning 10 år frem i tiden – for mistet indtægt – der bør enhver ansvarlig Regering sige stop.

Minkavl har givet underskud i årevis. Det kan aldrig blive en samfundsopgave at erstatte private erhvervsdrivende forkerte/fejlagtige skatte understøttede beslutninger.