Agenda 21’s Globalist Death Plan for Humanity – svarer helt til David Rehling og Vandmiljøplanerne i Danmark !

Havde i starten svært ved at tro på historierne om - Globalismen - men det har vist sig at være sandt alt sammen 'bare meget værre og mere udspekuleret' - end selv de mest 'mistænksomme' blandt os - havde fantasi til at forestille sig !

Tryk på billede for at se video-link !

Agenda 21 – FN/UNs svar på den metode som EU bureaukratiet opfandt til ‘gradvist (i små bidder) at overføre magten fra nationalstaterne – til EU.

Globalisterne i FN har set hvor godt ‘salamimetoden’ har virket i EU – og ønsker allerede her i 2012 – at kopiere metoden – til at opnå Global magt over planeten.
———————————————————-

Vandmiljøplanen i Danmark – hvor at 6 døde hummere i en spand i Nordsjælland endte i en vandmiljøplan til 12 milliarder – som ‘tog livet af store dele af dansk landbrug – var i realiteten det første ‘rene danske’ eksempel på anvendelse af en tilsvarende metode og manipulerende tankegang

Svend Auken’ sammen med ræverøde David Rehling – (formand for Danmarks Naturfredningsforening) – var de kyniske personer bag de snedige planer – der et langt stykke af vejen – lagde grundlaget for dansk velstand (landbruget) i graven.

I samme periode ‘satte Danmarks Naturfredningsforening (globalisterne) via ‘fredninger’ på alle de mest naturskønne og attraktive arealer – langs kyster og skove.

Så jo’ – mange af de erhverv der ‘har skabt det danske samfunds velstand’  – kender i realiteten altfor godt til Globalismens tankegang.

Der var bare ingen af de ramte i de producerende erhverv – tilbage ‘da David Rehling huserede’ – der vidste – hvilke udspekulerede ‘venstreorienterede’ skumle bagtanker der var bag’ – at systematisk bruge stats-apparatet til at ‘underminere den private ejendomsret’ – for på den måde overtage de mest attraktive naturområder i Danmark via tvang (expropertion).

Angrebene på landbruget via ‘endeløse krav til opbevaring af husdyrgødning’ + 1000 andre nye regler om begrænsning af gødning, en lang række afgifter på planteværn etc. – var/er altsammen en del af EU globalisternes plan om at overtage (ved at udsulte) store dele af landområderne – og gøre det umuligt/forbudt at ‘dyrke landbrug’ på arealerne.  Altså helt samme tankegang og planer, som ligger bag FNs Agenda 21 plan global magt.
————————————-

David Rehling blev – efter at have ødelagt dansk landbrug – grundet sin manipulerende mediesvindel – ansat som klimaredaktør på Information (hvor ellers).

Og jeg garanterer at han har været ‘GRATIS’ på samtlige af FN’s COP  14 dages luksus juleferier lige siden han ‘forduftede’ fra Danmarks Nasturfredningsforening – til ‘sit ‘rigtige hjem’ på Information og den yderste venstrefløj.