Trump Hate

Watson – videre om Trump – mordforsøg !

20. juli 2024 jasbg

Watson ‘igen’ – i en reaktion på det – ‘helt tydeligt planlagte forløb’ – omkring atentat-forsøget på Trump ! ———————————- Den her Watson viden er indsat her for at yderligere belyse – hvor råddent (korrupt) […]

Trump Hate

PJ Watson om mordforsøget på Trump !

17. juli 2024 jasbg

Som mange andre tager Watson her fat på ‘hvor vanvittig historien og attentat forsøget faktisk er’. ————————– Civile tilskuere til mødet kan står og følge – hvordan manden kravler op på taget med en riffel […]

FN Monster

The Great Global Warming Swindle

23. februar 2024 jasbg

For hvem der ikke er helt ovebevist om at ‘verden er truet af  ‘Global Opvarmning’  – grundet menneskeskabt CO2 – så er videoen her værd at se.