Udenlandske forskere er skeptiske over for skrækscenariet om Danmark som et nyt Wuhan

Tryk på billed for link til artikel !

Covid muterer hele tiden – siger dagens guder ‘Virologerne’  – lidt svært at forstå hvorfor ‘lige den her såkaldte ‘Cluster 5’ skulle være ‘så vanvittigt farlig at ‘det blev anset for nødvendig at Destruere alle mink i Danmark.

En del af læren efter Covid-19 må være ‘at Virologer skal gøres ansvarlige – for eventuelle skadevirkninger – der som her (mener mange eksperter)  er spildte milliard omkostninger – samt unødvendig uro og panik i befolkningen.  

Jamen det var fordi ‘at kommende Vacciner ‘ikke virker på den – siger Virologerne. Har forelagt sagen for Medicinske eksperter i USA – som siger at det er ‘nonsens’. Du kan ikke bare lige ‘teste’ – prøver af kommende Vacciner på den måde’ – sådan fungerer tingene overhovedet ikke i udviklingen af nye Vacciner.

Rigtig meget tyder på at ‘Hysteriske Virologer  – Igen’ – Igen’ – har hidset Regeringen op til at reagere på et meget’ meget’ løst grundlag – før beslutningen om at Destruere alle Mink i Verdens største producent af pelsdyr.
————————————————-

Det næste er så at Mink Avlerne er henrykt for Regeringens beslutning.  De stod til ende ‘endnu et år’ med store tab på produktionen (det hænger stadigt millioner af usolgte mink skind i Glostrup)  – så udsigten til yderligere et helt års produktion ‘på lager i Glostrup’ – slipper avlerne nu for.

I stedet får de kontant afregning for de destruerede mink ‘nu og her’ – betaling for aflivning’ – efterfølgende store kontante beløb for rengøring. Sandheden er at ‘Corona pandemien er som sendt fra Himmelen’ – for en i flere år dybt tabsgivende Mink Branche – hvor at Banken allerede havde lukket for mange avlere.

Nu ‘får de med det samme afregning fra det offentlige (skatteborgerne) – og ikke flere udgifter til foder pelsning – lønninger m.v.

Avlerne får med – de udbetalte erstatninger – og det nye lovforslag  – udsigt til ‘et tabsfrit 2021 år’ – hvorefter de så må starte op igen i 2022 – og kan håbe på at priser og markedet for pelsavl ser bedre ud til den tid – ikke mindst i  forlængelse af at den Danske produktion af skind ender med at være ‘helt fjernet’ fra markedet i både 2020 – og 2021.
———————————————–

Da ræveavlen i sin tid blev forbudt i Danmark (solgt af Mink Avlerne – for selv at ‘få fred’) – der var der ingen erstatning eller kompensation af nogen art – kun en række ‘krav der reelt var umulige at opfylde’  (rævegrave under burene etc) frem til den endelige slutdato.

Her har Mink Avlerne været ‘noget bedre’ til at ‘spille kortene’ – og få staten til at  ‘punge ud’ – i den her  økonomisk vanskelige periode for Branchen.

Regeringens nye Lovforslag fra i dag:

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l77/20201_l77_som_fremsat.htm