Til EU Parlamentet: “I griner ikke mere” ! – Nigel Farage taler i Parlamentet efter Brexit – YouTube

Man kommer ikke uden om at erkende - at det er Nigel Farage - og ham alene der har æren for Brexit på de Britiske øer.

Lidt filosofisk – så kan man sige at Nigel Farage – er det lysende ‘demokratiske’ svar på Mørket over det kontinentale Europa – der bar på ansvaret for 2 forfærdelige verdenskrige, som betød at ‘gamle principer’ omkring frihed og demokrati – for en stund blev trængt i baggrunden, af smarte skruppelløse globalister, der så chancen for at ‘overtage hele verden’.

En meget tydeligt og højttalende, utroligt stærk og vedholdende ‘Englishman’, fik sat en stopper for vildfarelsen, – og rigtig mange tak til NF for det 🙂