Democrat’s and Big Tech pushing – The End of FREE SPEECH

Tucker - Democrat's and Big Tech is killing the First Amendment. USA on the road to Dictatorship

Tryk på billed for video-link !

Har sagt det siden vi konstaterede at Demokraterne (Soros – Bloomberg) og deres sammensvorne Big Tech og MSM medier – stor-svindlede sig til valgsejren – at USA er reelt på vej til at blive et rendyrket Diktatur – styret af korruption og penge – helt på linie med Rusland og Kina.

Udviklingen de seneste dage – hvor at de Demokratiske kupmagerne – fik netop ‘det de allermest ønskede sig’ – nemlig total afledning fra Valg Svindelen efter urolighederne omkring Parlamentet den 6 januar.

Allerede nu er det tydeligt at ‘de hidtil hemmelige ‘Big Brother’ planer er i fuld gang med at blive rullet ud’ – for at sikre sig imod  en gentagelse af problemer med ‘en mand som Donald Trump’ –  bliver valgt af folket igen.

Måden at gøre det på kendes fra alle diktaturer – kontroller nyheder (censurer alt der kritiserer de korrupte magthavere) – og  hold Propaganda/Indoktrinerings maskínen kørende for at ‘opdrage befolkningen’ til at elske de undertrykkende tyranner.

God Bless America.